نظم دهنده همه كاره قابليت استفاده به عنوان آبچكان ، داخل كابينت ، كمد و … با پايه تاشو كد ٧٨٩ با  طول٤٥عرض٢٠ قیت 16500تومان

اُرگانيزر يا نظم دهنده همه كاره قابليت استفاده به عنوان آبچكان ، داخل كابينت ، كمد و … با پايه ثابت كد ٨٥٦ قيمت هر عدد 27500 تومان طول٤٥عرض٢٠