ساعت گلدار طرح چوب قطر صفحه ١٦ سانتي متر با قابليت هم آويز كردن و هم پايه ايستاده