سبدنظم دهنده بزرگ کیفیت عالی تعداددرکارتن۴۸عدد قیمت۶۵۰۰تومان در۳رنگ
ابعاد:طول۲۹عرض۱۳ارتفاع۱۷سانت