به تلگرام عمده شاپ بپیوندید:

بازار صالاح آباد،خیابان رحیمی خرسند پلاک۲۶

باما در ارتباط باشید:

کیایی:    ۰۹۳۰۱۰۴۱۲۰۰